Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

MS-SQL Server'da sa şifresini değiştirmek

Bu işlem için Start>Run>cmd.exe (Başlat>Çalıştır>cmd.exe) yolunu izleyip, komut satırına sırasıyla;
 
OSQL -S -E  
1> EXEC sp_password NULL, 'yeni_sifre','sa'
2>GO
 
Böylece artık 'sa' şifreniz yeni şifre kısmına yazdığınız şifre olacaktır.
Diğer yöntem ise SQL Server'ın kurulu olduğu makineye Windows Authentication olarak girip, Logins kısmında sa hesabını bulup ilgili alana yeni atayacağınız parolayı girmektir.
Lütfen sizde deneyiniz..
 
 
Not: Windows Authentication olarak giriş yapabilmek için localhost, '.', ya da makinenizin adını yazarak girebilirsiniz şayet makine adını unuttu iseniz cmd.exe komut satırına osql -L yazarak server adını öğrenebilirsiniz.

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).