Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

Veritabanında Bulunan Tüm "Obje"leri Listelemek

 Sysobjects tablosunda yer alan xtype(char veritipi) alanına sorgulamak istediğiniz nesne'nin etiket adını vererek listelemeyi sağlayabilirsiniz. T-Sql kodumuzun yazım şekli şöyledir:
select os.name, os.xtype, os.crdate, cs.text
from sys.sysobjects os join sys.syscomments cs on cs.id=os.id
where os.xtype='tr'
 
 
 
Bu sorgu, sistemimde tanımlı olan tüm trigger'ları getirir.
 
Şayet siz farklı parametrelerle sorgulama yapmak isterseniz, aşağıdaki listeye göre'de objelerinize ulaşabilirsiniz.
 
AF: aggregate function  
AP: application
C : check constraints
D : default constraint
EN: event notification  
F : foreign key constraint
FN: scalar function  
FS: assembly scalar function  
FT: assembly table function  
IF: inline function  
IS: inline scalar function  
IT: internal table  
L : log
P : stored procedure  
PC : assembly stored procedure  
PK: primary key constraint
R : rule
RF: replication filter proc
S : system table  
SN: synonym
SQ: queue  
TA: assembly trigger  
TF: table function  
TR: trigger  
U : user table  
UQ: unique key constraint
V : view
X : extended stored procedure  
 
 
 
Faydalı bir yazı olması dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar..
 
 

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).