Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

stored procedure(SP) kavramına giriş (2)

Output parametreli SP leri, input parametreli SP lerden ayıran en büyük fark dışarıya bir değer döndürüyor(return value) olmasından ileri gelir..
 
Örnek üzerinden inceleyecek olursak:
Bakınız Resim-1.
 
Resim-1'deki tabloyu kullanarak:  
 
Bakınız Resim-2.
 
Yukarıdaki ifadede bulunan değişkenlere dikkat ediniz. @EmpCount değişkeni output olarak tanımlanıyor buna karşın @Gender değişkeni ise herhangi bir ifade almıyor, yani varsayılan olarak INPUT bir değişken olduğu çıkarımını yapabiliriz.
 
Şimdi bu sorguyu çalıştıralım ve çıkan sonucu yakalayalım:  
 
Bakınız Resim-3.  
 
SP tanımlarken değişken sıranız nasıl ise prosedürü çalıştırırkende aynı sırada değer girişi yapıyor olmamız gerekir. Dolayısıyla bu sıralamaya dikkat ediyoruz.
2 şekilde prosedürümüzü çalıştırabiliriz. İstersek aşağıdaki örnek resimde olduğu gibi prosedür içersinde tanımlanan değişken isimlerini de geçebiliriz. Çıktı sonucu aynı değer üretilecektir.  
 
Bakınız Resim-4.  
 
Anahtar Not: Şayet output parametreli prosedürlerde çalıştırma esnasında out/output sözcüğünü yazmaz isek bize null sonuç üretilecektir. Dolayısıyla bu sözcüğün içerde tanımlandığı gibi değer üretilirken de yazılması elzem'dir.
 
Anahtar Not 2: Şayet prosedür çalıştırma esnasında, değişken isimlerini elle giriyor isek değişken sıralamasına bağlı kalmamıza gerek yoktur.
Örnek: @Gender= 'Male' gibi..

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).