Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

stored procedure(SP) kavramına giriş (3)

Prosedürlerin bağlı olduğu tablolar, oluşturulma tarihleri, ilgili tabloların veri tipleri, uzunlukları vs.gibi bilgilere kolayca ulaşabilmemizi sağlayan birtakım sistem prosedürleri vardır.Şimdi bunları tek tek inceleyelim.  
 
1) sp_help 'prosedür_adı_buraya' : Bu prosedürü her türlü database obje'si hakkında bilgi almak için kullanabilirsiniz. Örneğin; view, SP, trigger gibi. Bu prosedürün alternatifi olarak kullanılan klavye kısa yol tuşu ise; ilgili objeyi seçili hale getirip Alt+F1 tuş kombinasyonlarını kullanmaktan geçer.   
 
2) sp_helptext 'prosedür_adı_buraya' : Oluşturulan SP'leri satır satır text formatında görüntülemenize imkan verir.  
 
3) sp_depends 'prosedür_adı_buraya' : İlgili SP'nin bağlı olduğu objeleri görüntüler. Yani referans alınan tablolar vs gibi.

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).