Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

stored procedure(sp) kavramına giriş (4)

Önceki SP serilerinden edinmiş olduğumuz bilgiyle birer adet output ve return dönüşlü SP oluşturuyoruz ve bunları çalıştırıyoruz.(Execution)
 
Bakınız Resim-1.
 
Örnek çalışmamızı yukardaki tabloyu referans alarak yapıyoruz.  
 
Bakınız Resim-2.  
 
Bakınız Resim-3.
 
Return dönüşlü ifadeyi parantez içine alıyoruz zira önceliklendirme yapılmasını istiyoruz. İlk önce sayma işlemi(count) yapılsın sonra bunu Return dönüşlü ifadeye aktarsın diyoruz..
Çalıştırma kısmına bakacak olursak; SP den dönen değeri değişkene atıyoruz ve sonrasında bunu select elementi ile çıktı olarak elde ediyoruz.
 
Bakınız Resim-4.  
 
Resim-4'deki sorguda @ID değişkeninin input parametre, @Name değişkeninin ise output parametre olduğuna dikkat ediniz.  
 
Çıktı Sonucu: Çalışanın Adı: Margaret  
 
Bakınız Resim-5.
 
Çıktı Sonucu: Conversion failed when converting the nvarchar value 'Steven' to data type int.
 
Çıktı sonucu hata verdi bu kez... Bunun altında yatan sebep şudur: SP ler return value olarak 0 (sıfır) değerini döndürdüğünde başarılı bir şekilde çalışmış olurlar. Kural olarak'da 2 adet zorunluluk vardır, bunlardan birincisi; int değer olmaları, ikincisi ise; tek bir değer döndürüyor olmalarıdır.
Biz hata aldığımız bu son örneğimizde tek bir değer döndürmeyi deniyoruz ancak ilgili değerimiz int değil bu yüzden hata alıyoruz. Olay bundan ibaret...
Faydalı bir yazı olmuştur umarım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim..

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).