Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

Concatenation işlemlerinde karşılaşılan 'null' hatasını gidermek

 Kimi zaman, birden fazla sütunda yada değişkende yer alan metinleri birleştirmek gerekebilir. Bu işleme ulama (concatenation) denir. Sql'de metinler + işareti ile birleştirilir. Örneğin;
 
SELECT OgrenciID, isim + ' ' + soyad as AdSoyad from tblOgrenci
 gibi...
Ancak ulama yapılan sütunlardan biri bile null ise sonuç yerine null değer çıkar karşımıza. Bunu önlemek için sorgu alanında SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF komutunu yazar isek artık sonuç null değeri dönmeyecektir.

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).