Alper ÇELİK

Bilgisayar Mühendisi

Pivot Table

Pivot, bir sql operatörüdür. Bu operatörün görevi; bir tablo içerisinde bulunan tekil bir sütunu, çoklu sütun haline getirmektir. Bir nevi satırları sütunlara dönüştürür de diyebiliriz.
 
Pivot operatörü OLAP türü raporlamalarda, verileri özetlerken aylık, yıllık veya çeyrek özetlemeler yaparken de kullanılabilir.  
 
MSDN'nin kendi sitesindeki yazım şekli (sentaks) aşağıdaki gibidir:
 
SELECT non-pivoted column,
    [first pivoted column] AS column name,
    [second pivoted column] AS column name,
    ...
    [last pivoted column] AS column name
FROM (SELECT query that produces the data )
    AS alias for the source query
PIVOT
(
    aggregation function(column being aggregated)
FOR
[column that contains the values that will become column headers]
    IN ( [first pivoted column], [second pivoted column],
... [last pivoted column])  
) AS alias for the pivot table
optional ORDER BY clause;
 
 
Uygulama Örnek:
Bakınız Resim-1.
 
Ülkelere göre satış yapan danışmanları adet bazında gösteren sorguyu yazınız ?  
 
Böyle bir soru karşısında -göre- kelimesinin vurgu yapıldığı alanlar pivot tablonun sütunu olacaklardır. Yani en başta yaptığımız tanım uyarınca dikeyde bulunan ülke sütununu, yatayda satır olarak uyarlayacağız.
Sorgu sonucumuz aşağıdaki gibi olacaktır.
 
Bakınız Resim-2.
 
Aynı tablo üzerinde sizde, satış danışmanlarına göre ülkelerdeki toplam satış oranlarını getiren sorgu sonucunu getirebilir misiniz ??
 
Faydalı bir yazı olması dileğiyle, bir sonraki makalemde görüşmek üzere.  
 
 

Trigger Serisinin İlk Bölümüne Buradan Ulaşabilirsin

Trigger'lar özelleşmiş bir tür stored prosedürlerdir(SP).